Porez na dodanu vrijednost na knjige – turistički vodič

Datum: 09.12.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/1403
Davatelj: Porezna uprava

Poduzeće »M.« d.o.o. obratilo nam se sa zahtjevom za rješenje o poreznoj stopi za artikle »FRANCE« i »PORTUGAL«. Navedene artikle planiraju uskoro uvoziti i plasirati na tržište Republike Hrvatske.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica.

Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Obzirom da je u ovom slučaju riječ o publikacijama koje imaju obilježja turističkih vodiča, takve tiskovine ne mogu se smatrati knjigom prema odredbama članka 10a. stavka 1. točke c) Zakona, odnosno članka 57. stavka 1. točke c) Pravilnika, te stoga podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

Povratak na mišljenja