Porez na dodanu vrijednost pri uvozu

Datum: 10.04.2020, Petak
Klasa: 410-19/20-02/107
Davatelj: Porezna uprava

​Obratili ste nam se zamolbom za rješavanje problema plaćanja PDV-a pri uvozu s kojim se susreću otpremnici i trgovci, a koji je posebno naglašen u aktualnim okolnostima izvazvnim pojavom bolesti COVID-19. U dopisu navodite da su sukladno mjerama Stožera civilne zaštite trgovine odjećom i obućom zatvorene te trgovci ne ostvaruju prihode, a istovremeno im pristiže roba iz trećih zemalja te su zaduženi za PDV pri uvozu. Na primjeru ste pojasnili da porezni obveznik prema prijavi PDV-a ima značajnu preplatu i istovremeno ima obvezu platiti PDV pri uvozu te predlažete da Porezna i Carinska uprava razmijene obrazac temeljem kojega bi se preplata s računa PDV-a preknjižavala na račun PDV-a pri uvozu, kako bi se poduzetnicima olakšalo poslovanje u ovim teškim uvjetima.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 58. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija. Pretporez je iznos PDV-a koji porezni obveznik treba platiti ili je plaćen u Republici Hrvatskoj pri uvozu.
Prema odredbama članka 75. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u, PDV mora plaćati svaka osoba koja se smatra uvoznikom, odnosno carinskim dužnikom ili primateljem dobara prema carinskim propisima.
PDV pri uvozu plaća se u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima sukladno odredbama članka 76. stavka 7. Zakona o PDV-u.
Iznimno, prema odredbama članka 76. stavka 8. Zakona o PDV-u smatra se da je PDV pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna, koji se uvoze kao dugotrajna materijalna imovina, plaćen ako ga porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a poreznom obvezniku prethodno je Carinska uprava izdala rješenje.
Odredbama članka 107.a stavka 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20, u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti mogu na drugačiji način propisati rokovi, plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe nego što je propisano OPZ-om ili posebnim poreznim propisima.
S tim u vezi, prema odredbama članka 71.v Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 43/20) koji je stupio na snagu 9. travnja 2020., za uvoz dobara obavljen do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a OPZ-a smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).
Navedeno znači da porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a može za uvoz dobara obavljen od 9. travnja 2020. do 20. lipnja 2020., obračunani PDV pri uvozu iskazati kao obvezu pod točkom II.15. Obrasca PDV te ako ima pravo na odbitak pretporeza prema članku 58. i 60. Zakona o PDV-u, u istom Obrascu PDV po točkom II.14. iskazuje pravo na odbitak tako obračunanog PDV-a.
 

Povratak na mišljenja