Porez na dodanu vrijednost – promjena obračunskog razdoblja

Datum: 13.10.2008, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/08-01/105
Davatelj: Porezna uprava

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo F. N., koje je tromjesečni obveznik poreza na dodanu vrijednost, obratilo nam se sa upitom o tome može li tijekom godine postati mjesečni obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Razdoblje oporezivanja je kalendarska godina što je propisano odredbom članka 16. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.). Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela kalendarske godine, tada je razdoblje oporezivanja razdoblje poslovanja.

Člankom 16. stavak 2. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da su obračunska razdoblja za obračun poreza na dodanu vrijednost od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, a iznimno za poduzetnike čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i porez na dodanu vrijednost u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 300.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Taj poduzetnik može se odlučiti za podnošenje prijave za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

U skladu s navedenim odredbama, ne postoji mogućnost da se poduzetniku koji je tromjesečni obveznik poreza na dodanu vrijednost u tijeku godine omogući prijelaz u mjesečnog obveznika. Prijelaz iz tromjesečnog u mjesečnog obveznika moguć je po isteku kalendarske godine kada je poznato je li u prethodnoj kalendarskoj godini vrijednost isporučenih dobara i usluga sa porezom na dodanu vrijednost bila manja ili veća od 300.000,00 kuna, a tada u slučaju da je vrijednost manja od propisanog iznosa, porezni obveznik se može odlučiti za podnošenje mjesečnih prijava poreza na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja