Porez na nasljedstva i darove – novac dobiven od švicarskog državljanina

Datum: 06.03.2012, Utorak
Klasa: 410-01/11-01/2664
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo dopis poreznog obveznika M. M. vezano uz obvezu plaćanja poreza na nasljedstva i darove u slučaju kada hrvatski državljanin od ostavitelja švicarskog državljanina, nasljeđuje novčani iznos koji se nalazi na računu banke u Švicarskoj.

Člankom 6. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.), propisano je da se porez na nasljedstva i darove plaća na nekretnine, u skladu sa zakonom, na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.

Člankom 7. stavak 1. istog Zakona propisano je da su obveznici poreza na nasljedstva i darove fizičke i pravne osobe, koje na teritoriju Republike Hrvatske naslijede ili prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

Sukladno citiranim zakonskim odredbama, obveznici poreza na nasljedstva i darove su fizičke i pravne osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske naslijede imovinu koja podliježe plaćanju poreza na nasljedstva i darove. U slučaju kada fizička ili pravna osoba naslijedi novac u inozemstvu, odnosno izvan teritorija Republike Hrvatske ne nastaje obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove.

Povratak na mišljenja