Porez na promet nekretnina

Datum: 13.09.2011, Utorak
Autor: V.B.

Naše je mišljenje kako slijedi:

1. Niti jednim propisom koji uređuje promet novoizgrađenih nekretnina nije uređen način izračuna udjela vrijednosti, odnosno distribuciju vrijednosti elemenata građenja koji se ne uračunavaju u osnovicu za PDV, odnosno u vrijednost na koju se obračunava porez na promet nekretnina. Konkretnije uređenje koje posredno uređuje ovaj problem je propisano u čl. 54., st. 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.), tj. da osnovica za PDV „ne sadrži vrijednost zemljišta ni iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci nadležnih tijela“. Ovakvo određenje upućuje na izračun apsolutne svote vrijednosti udjela zemljišta i komunalnog uređenja koja se odbija od ugovorene prodajne cijene pojedinog stana odnosno garaže.

2. U stručnoj literaturi razvijen je model izračuna relativnog (postotnog) odnosa udjela troškova zemljišta i komunalnog uređenja u odnosu na ukupnu proizvodnu cijenu novoizgrađene nekretnine. On bolje odražava odnose vrijednosti i o tome smo stručno obrazložili u više članaka u našem časopisu (autor: V. Brkanić), te u knjizi „Građenje i nekretnine u prometu“, IV. naklada 2007. Taj model u većini slučajeva prihvaća i Porezna uprava.

Povratak na vijesti