Porez na promet nekretnina – unos nekretnine u zakladu

Datum: 18.05.2012, Petak
Klasa: 410-20/11-01/29
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit odvjetničkog društva M. & P. vezano uz obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kada osnivač zaklade unosi nekretnine u zakladu prilikom njenog osnivanja.

Člankom 3. stavak 1. Zakona o zakladama i fundacijama (Nar. nov., br. 36/95. i 64/01.) propisano je da osoba ili osobe koje namjeravaju osnovati zakladu donose akt o osnivanju zaklade kojim određenu imovinu namjenjuju određenoj zakladnoj svrsi.

Člankom 11. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.) propisano je da porez na promet nekretnina na plaćaju Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije i sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnim propisa.

Slijedom navedenog, kada se temeljem akta o osnivanju zaklade, u zakladu unosi nekretnina kao osnovna zakladna imovina, radi se o prometu nekretnina koji je predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina.

U konkretnom slučaju stjecanja nekretnine od strane zaklade prilikom njenog osnivanja, primjenjuje se porezno oslobođenje propisano citiranim odredbama članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja