Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2011.

Datum: 18.01.2012, Srijeda
Autor: Z.T.

Po isteku 2011., a najkasnije do 31. siječnja 2012., poslodavci su obvezni sastaviti i Poreznoj upravi predati izvješće o isplaćenim plaćama na propisanom obrascu IP.

Isplatitelji drugog dohotka (autorski honorari, naknade po ugovoru o djelu i sl.) te ostalih primitaka na koje su tijekom 2011. prilikom isplate obračunali, obustavili i uplatili porez i prirez u ime poreznog obveznika obvezni su po isteku godine, a najkasnije do 31. siječnja 2012., predati Poreznoj upravi izvješće na propisanom obrascu ID-1.

Osobama za koje je obračunan, uplaćen i obustavljen porez i prirez iz primitaka u njihovo ime i iskazan na obrascu ID-1 treba uručiti potvrde na propisanom obrascu.

Način sastavljanja navedenih izvješća i konkretne primjere može se vidjeti u časopisu RRiF 1/12. str. 230.

Povratak na vijesti