Porezni položaj elektronički obavljenih usluga – skupljanje virtualnih zlatnika

Datum: 18.05.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/3652
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio nam je upit o poreznom položaju usluga obzirom na izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da je porezni obveznik vlasnik interaktivne internet igre koju sudionici, uglavnom osobe koje nisu porezni obveznici igraju bez naknade i pri tome skupljaju virtualne zlatnike. Nadalje, navodi se da igrači mogu kupiti virtualne zlatnike putem servisa elektroničkog plaćanja ili prepaid bonova na kioscima za što porezni obveznik izdaje račune s obračunanim PDV-om, te se postavlja pitanje smatraju li se navedene usluge elektronički obavljenim uslugama.
Prema čl. 26. st. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) elektronički obavljenim uslugama u smislu Zakona osobito se smatra:
a)    isporuka web-sjedišta, udomljavanje web-sjedišta, daljinsko održavanje programa i
1.    opreme,
b) isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje,
c) isporuka slika, tekstova i informacija te omogućavanje pristupa bazama podataka,
d) isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre te emitiranje političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih programa i priredbi,
e) učenje na daljinu.
Slijedom navedenog, mišljenja smo da se u navedenom slučaju radi o elektronički obavljenim uslugama.
 

Povratak na mišljenja