Porezni položaj isporuka medicinskih i stomatoloških pomagala – isporučitelj društvo

Datum: 25.10.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/10-01/437
Davatelj: Porezna uprava

Društvo "Z" obratilo nam se upitom u vezi primjene nulte stope poreza na dodanu vrijednost. Naime, navedeno društvo registrirano je za proizvodnju medicinskih i stomatoloških pomagala te je u 2009. godini na zubne nadomjeste primjenjivalo nultu stopu poreza na dodanu vrijednost. U upitu je navedeno kako društvo "Z" smatra da se članak 11. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon) ne odnosi na njih obzirom da su registrirani kao dioničko društvo s ograničenom odgovornošću te da se bave proizvodnjom proizvoda koji se ugrađuju u ljudsko tijelo i na koje se prema članku 10.a Zakona primjenjuje nulta stopa poreza na dodanu vrijednost.

Prema odredbama članka 10.a stavak 1. točka e) Zakona porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osim zubnih nadomjestaka iz članka 11. stavka 1. točke e) istoga Zakona.

Odredbama članka 11. stavak 1. točka e) Zakona propisano je da su plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene usluge što ih obavljaju zubni tehničari u okviru svoje prakse te zubni nadomjesci koje isporučuju zubni tehničari i stomatolozi.

U članku 60. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te na koja pomagala i usluge se ne primjenjuje stopa poreza na dodanu vrijednost 0%. Zubni nadomjesci koje isporučuju zubni tehničari i stomatolozi iz članka 11. stavka 1. točke e) Zakona oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantate navedeni su, između ostalih, pod rednim brojem 34. stomatološki implantati kojima se smatraju materijali za ispune, navlake, mostove; paste za punjenje, gutaperke, radikularni kolčići, dentalne legure, implantati, keramike, nadomjesci za kost. akrilati, gingivalne membrane i zavoji itd.

U skladu s navedenim, ako društvo "Z" proizvodi stomatološke implantate koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i koji su navedeni pod rednim brojem 34. u Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo ili ako proizvodi stomatološka pomagala koja su navedena u Popisu pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Nar. nov. br. 17/09 do broja 113/10), u tom slučaju pri oporezivanju takvih proizvoda porezom na dodanu vrijednost primjenjuje se stopa 0% u smislu članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona.

Napominjemo da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje mjerodavno tijelo za tumačenje primjene i uporabe proizvoda prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala.

Povratak na mišljenja