Porezni položaj pomoćnih nastavnih sredstava

Datum: 02.11.2011, Srijeda
Klasa: 410-19/11-01/105
Davatelj: Porezna uprava

Hrvatska školska kartografija, obratila nam se upitom u vezi primjene stope 0% poreza na dodanu vrijednost na pomoćna nastavna sredstva za koje je Agencija za odgoj i obrazovanje donijela Odluke kojima se u školskoj godini 2011./2012. odobrava njihova uporaba. zatraženo je mišljenje o tome da li se u smislu zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) radi o proizvodima koji se oporezuju po stopi 0%.
Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenika za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.
U članku 60. stavka 1. točke c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i metaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Obzirom na navedeno, u konkretnom slučaju stopa 0% poreza na dodanu vrijednost može se sukladno odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona i članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika primijeniti na predmetna nastavna sredstva ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izda odobrenje prema kojemu se ta sredstva smatraju nastavnim sredstvima izrađenima u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom.

Povratak na mišljenja