Porezni položaj usluga izgradnje fotonaponskih elektrana

Datum: 01.09.2022, Četvrtak
Autor: S.B.P.

Vezano uz izgradnju fotonaponskih elektrana objavljeno je novo stajalište prema kojem se na izgradnju fotonaponske elektrane kao cjeline po principu „ključ u ruke“ ili na pojedinačne usluge prema troškovniku glavnog projekta, odnosno izvedbenog projekta, a koje se kao takve mogu smatrati građevinskim uslugama primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u. Stajalište je dostupno na slijedećoj poveznici: https://www.rrif.hr/usluga_izgradnje_fotonaponskih_elektrana_tuzemni_p-3891-misljenje/.

Skrećemo pozornost da se izdavanjem ovog mišljenja više se ne primjenjuje odgovor Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-01/14-01/1005, URBROJ: 513- 07-21-01/14-02 od 20. ožujka 2014. godine.

Povratak na vijesti