Porezni status osobnih automobila zaštitarske tvrtke

Datum: 20.07.2011, Srijeda
Klasa: 410-01/11-01/867
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit trgovačkog društva M. u vezi tumačenja odredbi o ograničenju odbitka pretporeza iz članka 20. stavka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon). Kako se navodi u upitu, djelatnost zaštite osoba i imovine obavlja se automobilima koji imaju istaknuti naziv zaštitarske tvrtke i opremu za svjetlosne signale. U vezi pitanja smatraju li se navedeni automobili automobilima Što se koriste za servisnu službu iz članka 20. stavka 13. Zakona odgovaramo u nastavku.

Prema članku 2. stavku 1. točki 1.a Zakona porez na dodanu vrijednost plača se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Pretporez je, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluge koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku u poduzetničke svrhe.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 12. Zakona porezni obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za obavljene mu isporuke, uvoz ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te isporuke dobara, obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s njihovom nabavom, najmom ili korištenjem. Nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se odnosi na iznos iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu.

Člankom 20. stavkom 13. Zakona i člankom 133. stavkom 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.) propisana je iznimka od navedene odredbe Članka 20. stavka 12. Zakona te se stoga ta odredba ne primjenjuje kad se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz te isporukama dobara i obavljenim uslugama u vezi s njima, što se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, prijevoz umrlih, iznajmljivanje te za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Slijedom navedenoga, ograničenje prava na odbitak pretporeza ne primjenjuje se samo kada se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz te isporukama dobara i obavljenim uslugama u vezi s njima, ako se koriste za navedene djelatnosti obuke vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, prijevoz umrlih, iznajmljivanje te za daljnju prodaju.

Napominjemo da se servisnom službom smatraju usluge utvrđivanja kvara, odnosno popravka vozila, uklanjanja vozila s ceste i njihov prijevoz.

Povratak na mišljenja