Porezni status udruga (građana)

Datum: 07.02.2007, Srijeda
Autor: N.D.

Udruge,
oprez! Vi možete biti obveznik i poreza na dodanu vrijednost i poreza na
dobitak no možete biti obveznik poreza na dodanu vrijednost, a ne
trebate biti obveznik poreza na dobitak. Obveznik poreza na dobitak
postajete tek na temelju rješenja Porezne uprave.

Opširno o tome pročitajte u knjizi: Računovodstvo neprofitnih
organizacija, RRiF plus, Zagreb, 2007.

Povratak na vijesti