Porezni tretman izgubljene koristi

Datum: 05.09.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-02/40
Davatelj: Porezna uprava

      Odvjetnica iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi poreznog tretmana izgubljene koristi koju ima njena stranka. U upitu se navodi da odvjetnica zastupa veterinarsku stanicu „XY“ koja ima pravo cijepiti pse na svojem koncesijskom području na kojem duži niz godina cijepljenje pasa obavlja veterinarska stanica „XX“ što uzrokuje izravnu štetu veterinarskoj stanici „XY“. Prema navodima u upitu veterinarska stanica „XX“ izdaje račune za cijepljenje na koncesijskom području zastupane stranke na način da obračuna propisanu naknadu za cijepljene i PDV. U upitu se navodi da je veterinarsku stanicu „XY“ odlučila sudskim putem zatražiti isplatu iznosa izgubljene koristi radi nezakonitog stjecanja prihoda od strane veterinarske stanice „XX“ na način da će tražiti isplatu iznosa koji je neosnovano stekla veterinarska stanica „XX“. Nadalje, u upitu se navodi da je veterinarska stanica „XX“ temeljem izdavanja računa za cijepljenje ostvarila 200.000,00 kn te 50.000,00kn PDV-a koji snosi krajnji kupac. Obzirom da će veterinarska stanica „XY“ sudskim putem zahtijevati povrat izmakle koristi u iznosu od 200.000,00 kn postavljeno je pitanje hoće li na taj iznos morati platiti PDV. 
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Prema odredbama članka 25. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 130/15) isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Stavkom 3. istoga članka propisano je da za procjenu radi li se o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka.
 U skladu s navedenim, obzirom da u konkretnom slučaju veterinarska stanica „XY“ ne obavlja nikakvu isporuku u smislu članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u na iznos izgubljene koristi koji će zatražiti sudskim putem nije obvezna obračunati PDV.

Povratak na mišljenja