Porezni tretman novčanih iznosa primljenih za pokriće troškova pravnog zastupanja

Datum: 21.01.2016, Četvrtak
Klasa: 410-01/15-01/3388
Davatelj: Porezna uprava

Odvjetnički ured iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana novčanih iznosa primljenih za pokriće troškova pravnog zastupanja. U upitu se navodi da se u poslovima koje obavlja odvjetnički ured (obveznik poreza na dobit i PDV-a) pojavljuje situacija da ured obavlja poslove zastupanja stranke (većinom fizičke osobe građani) u sporovima s društvom „H“ d.o.o., s tim da se navedeni poslovi obavljaju kontinuirano i traju po nekoliko godina. Nadalje, prema navodima u upitu društvo H“ d.o.o., iako to prije pravomoćnosti nije dužno, plaća strankama naknadu utvrđenu prvostupanjskim rješenjem te odvjetničkom uredu troškove pravnog zastupanja po nepravomoćnim rješenjima, a ujedno se i žali ili izjavljuje drugi pravni lijek na nepravomoćna rješenja kako ne bi tekle zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja prvostupanjskog rješenja. U upitu se navodi da odvjetnički ured za primljene iznose izdaje račun za predujam (iskazuje se obveza za PDV), no navedenu uplatu smatra predujmom jer spor može završiti i drukčije, primjerice da naknada pravomoćno bude utvrđena u manjem iznosu, kao i posljedično troškovi pravnog zastupanja, a ako se takva situacija i dogodi, odvjetnički ured je u obvezi izvršiti povrat dijela primljenih sredstava za svoje usluge zastupanja. U upitu se navodi da je stav odvjetničkog ureda kako navedene usluge imaju obilježje predujma jer usluga pravnog zastupanja nije završena te je u skladu s tim zatražena potvrda prethodno navedenog stava i postupanja. 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Prema članku 30. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članku 36. stavku 2. Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kad su dobra isporučena ili usluge obavljene. 
Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma, što je propisano odredbama članka 30. stavka 5. Zakona o PDV-u.
Člankom 78. stavkom 1. točkom 5. Zakon o PDV-u propisano je da je svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.
Obzirom da je uz nastanak obveze obračuna PDV-a vezan i odbitak pretporeza napominjemo da porezni obveznik može uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 58. do 62. Zakona o PDV-u odbiti pretporez u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a, odnosno u trenutku primitka predujma.
U skladu s navedenim, mišljenja smo da odvjetnički ured postupa ispravno kada za novčane iznose primljene za pokriće troškova pravnog zastupanja po nepravomoćnim rješenjima izdaje račun za predujam te na iste obračunava PDV.

Povratak na mišljenja