Porezni tretman testiranja na COVID-19

Datum: 12.10.2020, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/20-02/261
Davatelj: Porezna uprava

Klinički bolnički centar (u daljnjem tekstu: KBC) iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana testiranja na COVID-19. U upitu navode da KBC osim testiranja na COVID-19 temeljem uputnice vrši testiranje i osoba koje iz raznih razloga moraju imati negativan test na COVID-19 (zahtjevi poslodavca, putovanje u inozemstvo), a kako je navedeno za takvo testiranje ne mogu dobiti uputnicu od liječnika, te ga plaćaju vlastitim sredstvima. U vezi navedenog postavljeno je pitanje treba li KBC obračunati PDV na testiranje na COVID-19 koje se provodi na osobni zahtjev, bez uputnice. 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.
Uslugama iz članka 50. stavka 1. Pravilnika o PDV-u smatraju se usluge boravka i prehrane bolesnika te smještaja roditelja uz djecu za vrijeme bolničkog liječenja na temelju uputnice za bolničko liječenje prema posebnim propisima, usluge ustanova koje obavljaju javnozdravstvenu djelatnost koje su izravno povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom kao što je provođenje higijensko-epidemiološko zdravstvene zaštite stanovništva, usluge izdavanja i produljivanja zdravstvenih iskaznica, usluge cijepljenja, provođenje programa u vezi s izvanbolničkim liječenjem, provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i slično.
Sukladno odredbama članka 50. stavka 3. Pravilnika o PDV-u uslugama bolničke i medicinske njege ne smatraju se usluge koje nisu povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom te usluge koje se ne obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite, kao što su zdravstveni pregledi u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja, zdravstveni pregledi o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, vještačenja za sudske i druge postupke kao što je utvrđivanje očinstva, razne usluge analiza tla, ispravnosti voda, predmeta opće uporabe, usluge ispitivanja zraka, izobrazba zdravstvenih i drugih radnika i ostale slične usluge ustanova koje obavljaju javnozdravstvenu djelatnost.
Slijedom navedenog, mišljenja smo da se usluge testiranja na COVID-19 obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite te su oslobođene plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u, neovisno o tome provodi li se testiranje na COVID-19 temeljem uputnice liječnika ili na osobni zahtjev uz plaćanje (za potrebe putovanja u inozemstvo, po zahtjevu poslodavca).
 

Povratak na mišljenja