Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta

Datum: 26.01.2021, Utorak
Klasa: 410-19/21-02/24
Davatelj: Porezna uprava

Ustanova iz dostavnog popisa postavila je upit o poreznom tretmanu usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta. U upitu se navodi da je prema dosadašnjim odredbama Pravilnika o PDV-u na preglede za vozačke dozvole, instruktore vožnje, držanje i nošenje oružja, zaštitare, čuvare, sportsko-rekreacijsko ronjenje, ronioce-profesionalce, voditelje i instruktore ronjenja, vještačenje radne sposobnosti na zahtjev te na izdavanje duplikata uvjerenja obračunavan PDV. Obzirom na izmjene Pravilnika o PDV-u od 4. siječnja 2021. postavljeno je pitanje jesu li navede usluge oslobođene plaćanja PDV-a.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20, u dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20 i 1/21, dalje u tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Sukladno izmijenjenim odredbama članka 50. stavka 3. točke 2. Pravilnika o PDV-u, koje su stupile na snagu 5. siječnja 2021., uslugama bolničke i medicinske njege ne smatraju se usluge koje nisu povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom te usluge koje se ne obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite, a odnose se na vještačenja za sudske i druge postupke kao što je utvrđivanje očinstva, razne usluge analiza tla, ispravnosti voda, predmeta opće uporabe, usluge ispitivanja zraka, izobrazba zdravstvenih i drugih radnika i ostale slične usluge ustanova koje obavljaju javnozdravstvenu djelatnost.

Slijedom navedenog, usluge zdravstvenih pregleda za utvrđivanje sposobnosti kao što su pregledi za utvrđivanje sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, držanje i nošenje oružja, zaštitare, čuvare, sportaše, ronioce, pomorce, smatraju se obavljenim u svrhu zdravstvene zaštite te su oslobođene plaćanja PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u.

Usluge koje se odnose na vještačenja za sudske i druge postupke kao što je utvrđivanje radne sposobnosti, odgovornosti, odštete, očinstva te usluge izdavanje duplikata uvjerenja i ostale slične usluge koje se ne obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite oporezive su PDV-om po stopi od 25%.

Napominjemo da porezni obveznici koji obavljaju isporuke oslobođene plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u nemaju pravo na odbitak pretporeza po računima koji se odnose na te isporuke, obzirom da je oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak pretporeza.

Povratak na mišljenja