Porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine – nadopuna prijave prometa nekretnina

Datum: 12.06.2015, Petak
Klasa: 410-20/15-01/35
Davatelj: Porezna uprava

Upit porezne obveznice u kojem navodi kako su suprug i ona u siječnju ove godine kupili kuću, koja im je prva nekretnina. Promet nekretnina prijavljen je u veljači te je zatraženo oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. U travnju im je rođeno dijete te na osnovu toga podnositeljica upita postavlja pitanje je li moguće izvršiti nadopunu prijave radi priznavanja oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Odredbama čl. 11a. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni kako bi građani, koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu prvi stan ili kuću, čime rješavaju vlastito stambeno pitanje, ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.
U skladu s navedenim, kod priznavanja oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građani rješavaju vlastito stambeno pitanje, i utvrđivanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, Ministarstvo financija, uz ostale uvjete propisane Zakonom, utvrđuje da li su zadovoljeni i sljedeći uvjeti:
1. da imaju hrvatsko državljanstvo
2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju stječu nalazi
3. veličina nekretnine ovisno o broju članova uže obitelji
4. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu ili inozemstvu drugu nekretninu (stan i/ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe.
Nadalje, čl. 14. st. 1. Zakona propisano je kako porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla, kojim se stječe nekretnina. Dakle, budući da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odlučujuće je stanje upravo u vrijeme sklapanja ugovora.
    S obzirom da je za utvrđivanje porezne obveze, a time i za odlučivanje o zahtjevu za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odlučujuće činjenično stanje u vrijeme stjecanja nekretnine odnosno sklapanja kupoprodajnog ugovora, nije moguća nadopuna prijave prometa nekretnina sa novonastalim činjenicama koje nisu bile aktualne u vrijeme sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Povratak na mišljenja