Posebni porez na aromatizirano kuhano vino

Datum: 12.12.2007, Srijeda
Klasa: 410-19/07-05/12
Davatelj: Porezna uprava

Povodom vašeg upita kojim tražite mišljenje glede poreznog statusa aromatiziranog kuhanog vina naziva »Glühwein« prema Zakonu o posebnom porezu na alkohol, u nastavku odgovaramo.

U članku 9. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na alkohol (Nar. nov., br. 51/94., 141/98., 55/00., 127/00., 67/01., 107/01. i 107/07.) propisano je da se posebni porez na alkohol i alkoholna pića plaća u iznosu od 60,00 kuna po litri u njima sadržanog apsolutnog alkohola.

Stavak 2. istoga članka Zakona propisuje da se posebni porez na alkohol sadržan u vinu i voćnom vinu plaća u iznosu od »0« kuna.

U privitku vašeg podneska dostavili ste uvjerenje o kakvoći koje je 28. studenoga 2007. godine izdao Državni inspektorat, Područna jedinica Zagreb, Ispostava – Odsjek inspekcijskog nadzora u Karlovcu, klasa: 336-02/07-06/1092, ur. broj: 556-16-11/9-07-3 kojim se potvrđuje da »Božićno vino« aromatizirano vino odgovara odredbama Zakona o vinu (Nar. nov., br. 96/03.) i Pravilnika o vinu, te svjedodžbu o kakvoći za vino i druge proizvode od grožđa i vina koja se uvoze, broj 2954/07, koju je 22. studenoga 2007. godine izdao Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.

Slijedom navedenoga, mišljenja smo da se na predmetno aromatizirano kuhano vino plaća posebni porez na alkohol u visini od »0« kuna.

Povratak na mišljenja