Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila

Datum: 08.12.2015, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/3219
Davatelj: Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio nam je upit o obvezi plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila. U upitu se navodi da porezni obveznik kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva prilikom kupnje dva osobna automobila, 2012. i 2013. godine nije koristio pravo na odbitak pretporeza te da te automobile prema ugovoru o prijenosu gospodarske cjeline prenosi u imovinu trgovačkog društva kojemu je jedini osnivač, vlasnik i odgovorna osoba.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 7. stavka 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) kod prijenosa imovine uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim slijednikom prenositelja.
Odredbama članka 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13) propisano je da pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.
Slijedom navedenog, kod prijenosa gospodarske cjeline smatra se da nije došlo do isporuke u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost te prijenos osobnih automobila u tom slučaju ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. Obzirom da dolazi do prijenosa vlasništva s fizičke na pravnu osobu to sjecanje osobnih automobila podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila sukladno članku 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Povratak na mišljenja