Poslodavci nisu obvezni dostavljati poreznoj upravi obrazac IP ni ID-1 za 2014.

Datum: 12.01.2015, Ponedjeljak
Autor: L.T.J.

Prema članku 65. stavak 12. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 95/05. do 157/14.) poslodavci su obvezni do 31. siječnja sastaviti Obrazac IP-Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u 2014. godini, uručiti radnicima a NE I POREZNOJ UPRAVI.

Osim toga, Obrazac ID-1 Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu u 2014. godini, isplatitelj nije obvezan dostaviti Poreznoj upravi.

O tome smo pisali u članku Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2014. objavljenom u časopisu RRiF br. 1. 2015. na stranici 221. Međutim, na stranici 222. u desnom stupcu toga članka, potkrale su se neke nedovoljno jasne rečenice iz kojih se ne može nedvojbeno to zaključiti. Molimo vas da te rečenice zanemarite.

Ističemo još jednom da se Obrazac IP ni ID-1 ne trebaju dostavljati Poreznoj upravi.

Ispričavamo vam se zbog toga propusta.

Povratak na vijesti