Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo

Naslovnica knjige: Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
E-izdanje
147,00 KN
19,51 EUR
Borba protiv prijevare
Izdavač:   z Belak Excellens d.o.o.
Izdanje:   2011.
Autor:   Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Broj stranica:   338
Jezik:   hrvatski
Sadržaj:
Predgovor autora  
Skraćeni sadržaj (samo poglavlja)  
1. Povijest prijevare i razvoj forenzičnog računovodstva 1
1.1. Pojmovno određenje i značaj poslovne forenzike i forenzičnog računovodstva 1
1.2. Ključni pojmovi u poslovnoj forenzici i forenzičnom računovodstvu 3
1.3. Povijest prijevare 6
1.4. Najpoznatiji računovodstveni skandali 16
1.5. Osobni bankroti i uloga forenzičara 27
1.6. Razvodi slavnih osoba i uloga forenzičara u procjeni imovine 31
1.7. Štete od prijevara i zloupotreba i uzroci naglog razvoja forenzičnog računovodstva 35
1.8. Tko je otkrio prijevare? 39
1.9. Potrebe za forenzičnim računovodstvom i poslovnom forenzikom 40
1.10. Djelokrug forenzičnog računovodstva 41
1.11. Znanja i vještine potrebne u forenzičnom računovodstvu 43
1.12. Podjela računovodstvenih forenzičara i vrste njihovih usluga 45
1.13. Obrazovanje u području forenzičnog računovodstva 49
2. Pravna regulativa u borbi protiv prijevara 59
2.1. Sarbanes-Oxley Act (SOX)-2002 u američkoj pravnoj regulativi 59
2.2. Definicija prijevare u Kaznenom zakonu RH i najvažnije metode utvrđivanja štete 61
2.3. Ostale pravne norme u borbi protiv prijevare i drugih gospodarskih kaznenih djela u RH 67
2.4. Pranje novca (Money Laundering) 77
2.5. Zlouporaba stečaja (bankrota) 81
2.6. Obmanjivanje kupaca 83
2.7. Utaja poreza i drugih davanja 84
2.8. Ne vođenje ili neuredno vođenje trgovačkih ili poslovnih knjiga 86
2.9. Nesavjesno gospodarsko poslovanje i zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju 88
2.10. Sklapanje štetnog ugovora i praktične dvojbe 89
2.11. Primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju 91
2.12. Dogovor i udruživanje za počinjenje kaznenog djela 94
2.13. Pronevjera novca, vrijednosnih papira ili drugih pokretnih stvari 95
2.14. Što forenzičari i menadžeri trebaju znati o posebnim dokaznim radnjama u slučaju težih kaznenih djela prijevare; Kad se mogu prisluškivati i snimati telefonski razgovori? 96
3. Institucije i organizacije za borbu protiv prijevara i korupcije 101
3.1. Institucije i organizacije za borbu protiv prijevara i korupcije u RH 101
3.2. Međunarodne organizacije za borbu protiv prijevara i korupcije 110
3.3. COSO - Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 114
4. Prethodne pripreme za forenzična istraživanja 117
4.1. Ciljevi i svrha forenzične analize 117
4.2. Načini i polja djelovanja forenzičara 118
4.3. Prethodna priprema forenzičara 120
4.4. Prethodna priprema podataka iz financijskih izvještaja za forenzičnu analizu 122
4.5. Prethodne pripreme za forenzičnu analizu novčanih tijekova 130
5. Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje 141
5.1. Početna teorijska zamisao svrhe i primjene kreativnog računovodstva 141
5.2. Kako je "kreativno ralunovodstvo" u praktičnioj primjeni postalo "manipulativno računovodstvo" 142
5.3. Današnje definicije kreativnog računovodstva 142
5.4. Motivi primjene kreativnog računovodstva 144
5.5. Područja zlouporabe kreativnog računovodstva 146
5.6. Najčešće manipulacije financijskih izvještaja primjenom "kreativnog računovodstva" 148
6. Temeljni pristupi u forenzičnim istraživanjima, etika forenzičara i procjena rizika od prijevare 171
6..1. Temeljni pristupi u forenzičnim istraživanjim 171
6.2. Profesionalna etika forenzičara 178
6.3. Procjena rizika prijevare: tri kategorij rizika (trokut prijevare) 179
6.4. Glavni indikatori prijevare (Red flags) 183
7. Analitički postupci, tehnike i modeli u forenzičnim istragama 185
7.1. Osnovni ciljevi i vrste analitičkih postupaka u forenzičnim istragama 185
7.2. "Data mining" tehnike i modeli u forenzičnom računovodstvu 189
7.3. Analitičke tehnike u forezničnom računovodstvu 197
7.4. Forenzična analiza realnosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine i moguće manipulacije 225
7.5. Beneishev model procjene mogućeg stupnja manipulacija u financijskim izvještajima: korištenje analize odnosa u forenzičnim procjenama 237
8. Forenzična analiza zaliha 249
8.1. Forenzična analiza i testovi usklađenosti zaliha u veleprodaji 249
8.2. Foreznična analiza i testovi usklađenosti zaliha u proizvodnoj djelatnosti 255
9. Preventivna forenzična analiza vanjskih partnera 263
9.1. Foreznična analiza poslovnih ugovora 263
9.2. Procjena financijskog položaja poslovnih partnera i prognoziranje budućih rezultata 264
10. Utjecaj revalorizacije dugotrajne materijalne imovine na forenzičnu analizu financijskih odnosa 289
10.1. Potrebe provedbe revalorizacije dugotrajne materijalne imovine i mjerodavni propisi 290
10.2. Definiranje problema 291
10.3. Rezultati poslovanja i bilanca na kraju godine bez primjene revalorizacije imovine 293
10.4. Početna bilanca nakon revalorizacije imovine, rezultati poslovanja i bilanca na kraju godine s primjenom modela revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 294
10.5. Utvrđivanje razlika u stavkama između financijskih izvještaja u koima nije provedena revalorizacija imovine i izvještaja u kojima je provedena revalorizacija imovine 301
10.6. Neophodne korekcije najvažnijih pokazatelja uspješnosti kako bi se postigla usporedivost mjera 303
10.7. Neophodne korekcije Almanovog Z-score modela u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 312
10.8. Neophodne korekcije BEX modela u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 314
10.9. Neophodne korekcije pokazatelj Beneishevog modela u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 314
11. Zaključak 317
12. Literatura 319