Postupak dobivanja odobrenja za smještaj plovila u marine

Datum: 22.10.2010, Petak
Klasa: 413-01/10-01/396
Davatelj: Carinska uprava

U vezi vaših zamolbi za pojašnjenja o procedurama potrebnim za dobivanje odobrenja koje će vam omogućiti smještaj stranih jahti u vašu novoosnovanu marinu u nastavku se daju sljedeća pojašnjenja Prema odredbama Carinskog zakona Uredbe za provedbu Carinskog zakona te Konvencije o privremenom uvozu plovila pod stranom zastavom koja se nalaze u teritorijalnom moru Republike Hrvatske njihovi strani vlasnici mogu za razdoblje dok ih ne koriste za razonodu smjestiti na čuvanje u određene marine koje predstavljaju određenu vrstu carinskih skladišta tipa E tj gdje se smješta istovrsna strana roba pod carinski nadzor No takve marine moraju ispunjavati određene preduvjete Tako carinarnica može odobriti da se privremeno uvezena plovila smjeste na čuvanje u marinu pod uvjetom da marina prethodno obvezno podnese pisani zahtjev nadležnoj carinarnici za izdavanje pismenog odobrenja za smještaj i čuvanje privremeno uvezenih plovila koji mora sadržavati sljedeće podatke ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja