Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom

Datum: 02.04.2020, Četvrtak
Autor: A.B.

Prema čl. 8. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 115/16. do 32/20) dohotkom se ne smatraju potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda, osim ako su u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka iz čl. 5. st 2. istog Zakona. Na temelju, čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 10/17. do 1/20) primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak, smatraju primicima od kojih se utvrđuje plaća, osim ako je riječ o primitcima po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

U skladu sa mišljenjem Ministarstva financija proglašenje elementarne nepogode u Gradu Zagrebu i okolici izjednačava se sa proglašenjem elementarne nepogode od strane Vlade Republike Hrvatske. Prema prethodno navedenim uvjetima potpora za slučaj elementarne nepogode prirodne katastrofe potresa koju isplaćuju poslodavci svim svojim radnicima koji su pretrpjeli štetu ne smatra se plaćom. Ministarstvo financija se o tome očitovalo svojim stajalištem koje se može vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti