Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu

Datum: 18.01.2018, Četvrtak
Autor: A.W.

      Do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu isplatitelj primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, obvezan je poreznim obveznicima dati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po osnovi drugog dohotka,

      Za dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala  i dohodak od osiguranja, isplatitelji su obvezni dostaviti potvrde samo na zahtjev poreznih obveznika.

Povratak na vijesti