Povećanje osobnog odbitka od 1. srpnja 2008

Datum: 30.05.2008, Petak
Autor: A.B.

Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o
porezu na dohodak osobni odbitak povećava se sa svote od 1.600,00
kn na svotu od 1.800,00 kn mjesečno, a osobni odbitak
umirovljenika s 3.000,00 kn na 3.200,00 kn mjesečno. Zadržavaju se
postojeće porezne stope. Međutim povećanje osnovnog osobnog
odbitka na 1.800,00 kn rezultira drukčijim svotama porezne
osnovice. Porezni razredi s povećanjem osnovnog osobnog odbitka su
slijedeći:

po stopi od 15% oporezuje se porezna osnovica do 3.600,00 kn
o (do 2 * 1.800,00 kn)po stopi od 25% oporezuje se porezna
osnovica od 3.600,00 kn do 9.000,00 kn (od 2 do 5 * 1.800,00
kn)
o po stopi od 35% oporezuje se porezna osnovica od 9.000,00 kn
do 25.200,00 kn (od 5 do 14 * 1.800,00 kn)
o po stopi od 45% oporezuje se porezna osnovica od 25.200,00
kn (od 14 * 1.800,00 kn)
Faktori za uvećanje osobnog odbitka s osnove uzdržavane djece i
uzdržavanih članova uže obitelji te invalidnost ostaju jednaki,
međutim potrebno je voditi računa o tome da se neoporezivi dio
osobnog odbitka za navedene namjene mijenjaju u skladu sa
povećanjem osnovnog osobnog odbitka na 1.800,00 kn. Primjena
navedenih promjena je predviđena za 1. srpnja 2008. To znači da se
navedene promjene odnose na sve isplate koje se obavljaju u
mjesecu srpnju bez obzira na koje razdoblje se odnose (primjerice,
plaće iz prethodne godine te plaće koje do 1. srpnja 2007. nisu
isplaćene).

Povratak na vijesti