Povećanje plaće za rad na blagdan i nedjeljom

Datum: 01.07.2009, Srijeda
Autor: Š.G.

Prema Zakonu o
radu (Nar.nov., br. 137/04.-proč.tekst i 68/05.) radnici
ostvaruju pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad, noćni
rad, rad nedjeljom i blagdanom ili nekim drugim danom za
koji je zakonom utvrđeno da se ne radi te za otežane uvjete
rada.*

*Način na koji se utvrđuje pravo radnika na povećanu plaću
(uobičajeno prema postotku npr. 50% povećanja za
prekovremeni rad) nije utvrđeno Zakonom o radu već se to
pravo utvrđuje kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu,
ugovorom o radu te ostalim internim aktima poslodavca. Ako
poduzetnik nije u obvezi primjenjivati neki od kolektivnih
ugovora ili neki drugi akt koji uređuje navedeno područje,
način na koji se utvrđuje povećanje plaće za vrijeme
navedenih slučajeva mora utvrditi samostalno u svom internom
aktu.*

*Primjerice, Kolektivni ugovor za trgovinu (41/98., 75/05. i
79/05.) propisuje pravo radnika na povećanje plaće za rad
nedjeljom 35%, a za rad na blagdan po stopi od 50%. Ako je
rad obavljen na dan blagdana koji je ujedno i nedjelja,
dodatci na plaću se međusobno isključuju (ali u korist
radnika).Više o navedenoj temi pročitajte u slijedećem broju
časopisa RRIF br. 08/09.

Povratak na vijesti