Povećanje temeljnog kapitala iz dobitka 2001. - 2004. bez poreza

Datum: 31.08.2009, Ponedjeljak
Autor: V.B.

U razdoblju primjene Zakona o porezu na dohodak od 2001. do 2004. bilo je moguće povećati temeljni kapital društva uporabom dobitka bez obračuna poreza na dohodak od kapitala. Od 2005. i poslije tumačeno je da se ne može besporezno uporabiti dobitak za tu namjenu. Sada smo u novoj situaciji jer je Porezna uprava (drugostupanjski odjel) dala drukčije motrište.

Već dugo je u stručnoj javnosti podijeljeno mišljenje o tome treba li obračunavti 15% poreza na dohodak od kapitla (+ prirez) ako se dobitci ostvareni u razdoblju 2001. do 2004. uporabljuju od 2005. za povečanje temeljnog kapitala. RRiF je o tome pisao i zalagao se za teleološko shvaćanje čl. 68. st. 1. danas važećeg Zakona o porezu na dohodak prema kojemu se dohodak ostvaren do početka primjene novog Zakona oporezuje prema propisima koji su do tada bili na snazi. Mnogi su tumačili da se to odnosi na nastavak oporezivanja ostvarenih dohodaka do kraja 2004. kad se isplaćuju u 2005.(npr. plaće, honorari), ali da se to ne odnosi na iznimke koje su vrijedile do kraja 2004. kada nije bilo oporezivanja uporabe dividendi i dobitaka za izravno povečanje temeljnog kapitla. Ta iznimka je bila propisana čl. 26. prije važećeg Zakona o porezu na dohodak ("dohodak od kapitala ne utvrđuje se s osnove dividendi i udjela u dobiti ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva").

Naše je motrište bilo da ako se novim Zakonom o porezu na dohodak određuje da će se nešto oporezivati na način kako je to bilo u vrijeme 2001. do 2004., tada to znaći da vrijede i iznimke, odnosno osobođenje od oporezivanja kad se isplaćuje dohodak i dobitak iz tih godina. Normalno i logično je bilo očekivati da se uporaba i iskorištenje dobitaka za izravno povećanje temeljnog kapital društva ne oporezuje, kao što se to nije oporezivalo u razdoblju primjene ondašnjeg zakona. Ali, tumačnja koja su slijedila bila su na tragu obveznog oporezivanja. Već četiri godine mnogi su linijom manjeg otpora to prihvačali kao gotovu stvar.

Međutim, nedavno je doneseno drugostupanjsko rješenje Porezne uprave koje daje novi pristup, a prema kojem se izjednačuje porezni status uporabe dobitka za povečanja temeljnog kapitala kakav je bio u razdoblju 2001. do 2004. da tako bude i danas.

Međutim, to ne isključuje plaćanje posebnog poreza od 4% na isplatu (uporabu) dobitka.

Više o tome čitajte u RRiF br. 10/09.

Povratak na vijesti