Povlačenje dionica

Datum: 11.06.2021, Petak
Autor: A. V.

Kako se mogu povući dionice s uvrštenja na uređenom tržištu?

Glavna skupština dioničkog društva sa sjedištem u RH, čiji su dionice uvrštene na uređeno tržište u RH ili drugoj državi članici, može donijeti odluku o povlačenju dionica s tog uvrštenja.

Ova se odluka donosi glasovima koji predstavljaju najmanje ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Svaki dioničar društva koji je glasao protiv odluke o povlačenju s tog uvrštenja, može zahtijevati od društva da ono preuzme njegove dionice (uz pravičnu naknadu).

Odluka o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu danom upisa odluke u sudski registar - ako je odluka donesena većinom većom od 9/10 danih glasova, dok u svim ostalim slučajevima - istekom 6 mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

Više o mogućnosti i uvjetima povlačenja dionica s tog uvrštenja, možete pronaći u članku Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 6/21, str. 188.

Povratak na vijesti