Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa

Datum: 17.01.2019, Četvrtak
Klasa: 410-19/19-02/8
Davatelj: Porezna uprava


Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi povrata poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u okviru putničkog prometa, te je s tim u vezi zatražio tumačenje odredbi članka 45. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 110. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). S tim u vezi postavljeno je pitanje što podrazumijevaju „dobra za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe“, te odnosi li se navedeno samo na dobra za opremu vozila ili se odnosi i na osnovne rezervne dijelove.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u i članka 110. stavka 1. Pravilnika o PDV-u isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja putnici u okviru putničkog prometa prevezu ili iznesu iz Europske unije oslobođene su PDV-a. Oslobođenje se ostvaruje kad porezni obveznik koji isporučuje dobra primi dokaz o izvozu dobara.
 
Člankom 45. stavkom 2. Zakona o PDV-u propisano je da ako se navedena isporuka dobara odnosi na dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici, oslobođenje se primjenjuje isključivo uz sljedeće uvjete:
a) da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije,
b) da je ukupna vrijednost isporuke veća od 740,00 kuna uključujući PDV,
c) da su dobra prevezena izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka i
d) da postoji dokaz o izvozu, odnosno račun i obrazac koji je potvrdila carinarnica na čijem području su dobra iznesena iz Europske unije.
 
Napominjemo da se na zajedničkom tržištu Europske unije čija je Republika Hrvatska punopravna članica izravno primjenjuju odredbe Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. godine (u daljnjem tekstu: Uredba) kojom se utvrđuju provedbene mjere za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.
 
U vezi naprijed navedenog važno je istaknuti da je odredbama članka 47. Uredbe propisano da „prijevozna sredstva za privatnu namjenu“ iz članka 146. stavka 1. točke b) Direktive Vijeća 2006/112/EZ obuhvaćaju prijevozna sredstva koja osobe različite od fizičkih osoba, kao što su tijela s javnim ovlastima u smislu članka 13. iste Direktive i udruženja, ne koriste u poslovne svrhe.
 
Prema tome, ograničenje propisano u članku 45. stavku 1. točki 2. Zakona o PDV-u i članku 110. stavku 1. Pravilnika o PDV-u ne odnosi se na putnike – građane iz trećih zemalja koji u osobnoj prtljazi iznose dobra izvan Europske unije.
 
Slijedom navedenog, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, kupac – građanin s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u trećoj zemlji koji dobra za opremanje vlastitog automobila (primjerice auto gume, navlake za sjedala i sl.) kupljena u Republici Hrvatskoj, u okviru putničkog prometa iznosi izvan Europske unije ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra.
 

Povratak na mišljenja