Povrat poreza na dohodak zaposlenim mladim osobama

Datum: 22.02.2021, Ponedjeljak
Autor: L.T.J.

Prema čl. 46. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. do 138/20.) zaposlenim osobama mlađim od 25 godina vraća se uplaćeni predujam poreza na dohodak tijekom 2020. godine u visini 100 %, a osobama od 26. do 30. godina starosti vratiti će se uplaćeni predujam poreza na dohodak tijekom 2020. godine, u svoti od 50 %.

U skladu s člankom 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov.br. 10/17. do 1/21.) pravo na povrat uplaćenog poreza i prireza na dohodak u 2020. godini u svoti od 50% ostvaruju zaposlene osobe rođene 1990., 1991.,1992., 1993., i 1994. godine.

Zaposlene osobe rođene 1995., 1996., 1997. i mlađi ostvaruju pravo na povrat uplaćenog poreza na dohodak i prireza tijekom 2020. u svoti od 100 %.

Riječ je o uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza iz plaće kojeg su poslodavci obračunavali i uplaćivali mjesečno prilikom svake isplate plaće i o tome izvješćivali Poreznu upravu putem obrazaca JOPPD.

S obzirom na to da Porezna uprava posjeduje informaciju o uplaćenom porezu i prirezu svake zaposlene osobe, povrat poreza na dohodak prema navedenim godinama rođenja, u posebnom će postupku utvrditi svotu povrata poreza i prireza na dohodak i o tome na ime svake osobe ispostaviti rješenje te obaviti isplatu pripadajućeg poreza i prireza na njegov račun.

Prema tome u tu svrhu se ne ponosi porezna prijava.

Napominjemo da ako je porez na dohodak uplaćivan po stopama 24 % i 36 % vraća se samo dio poreza na dohodak uplaćen po stopi 24 % i pripadajući prirez.

Povratak na vijesti