Pravilnik o dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

Datum: 03.10.2012, Srijeda
NN br. 109/2012

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (Nar. nov., br. 18/08. i 19/10.) u Ugovoru o naukovanju iza riječi:
»Tvrtka obrta/pravne osobe: _____________________________ _________________________________________________«

dodaju se riječi: »matični broj obrta/pravne osobe (MBS) ___________________
osobni identifikacijski broj pravne osobe (OIB)_______________,«,
a iza riječi: »i naučnik/ca (ime i prezime) ___________________«
dodaju se riječi:
»osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. listopada 2012.

Povratak na nove propise