Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

Datum: 04.01.2023, Srijeda
NN br. 2/2023

Pravilnikom je propisano da se na aktivnom izvatku koji je prikazan na internetskoj stranici sudskog registra kao i na aktivnom izvatku iz sudskog registra uz podatke o temeljnom kapitalu koji je izražen u kunama navode i podatci o njegovoj vrijednosti u eurima (preračunano).

Navedene svote informativnog su karaktera i ne utječu na prava i obveze članova društva.

Povratak na nove propise