Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljenje i pojačane dubinske analize stranke (Nar. nov., br. 59/18.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise