Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

Datum: 15.07.2020, Srijeda
NN br. 81/2020

Pravilnikom su dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala (Nar. nov., br. 69/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise