Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 23.03.2020, Ponedjeljak
NN br. 35/2020

      Pravilnikom su dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19.) koje se odnose na provedbu postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise