Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 30.06.2020, Utorak
NN br. 74/2020

      Pravilnikom su dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19., 35/20., 43/20., 50/20., 70/20.).

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise