Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

Datum: 10.02.2012, Petak
NN br. 17/2012

U Pravilniku o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (Nar. nov., br. 60/10.) dopunjen je čl. 3. na način da se iza djelatnosti oznake u NKD 2007 koja glasi: »32.12 proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (uključujući popravak)«, doda djelatnost oznake koja glasi: »32.13 proizvodnja imitacije nakita (bižuteriie) i srodnih proizvoda«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. veljače 2012.

Povratak na nove propise