Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Datum: 01.01.2021, Petak
NN br. 1/2021

Pravilnikom su dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12., 46/17. i 70/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise