Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Datum: 26.10.2022, Srijeda
NN br. 125/2022

Prema ovim dopunama propisano je da će se, iznimno za 2022. godinu, odobrena količina plavog dizela iz čl. 8. st. 2. Pravilnika povećat za 50 % korisnicima koji su do 31. kolovoza 2022. godine iskoristili minimalno 70 % odobrene količine plavog dizela za namjene u poljoprivredi.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. listopada 2022. godine.

Povratak na nove propise