Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 24.04.2020, Petak
NN br. 50/2020

      U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19., 35/20. i 43/20.) u dijelu Deset A, Poglavlju II. – Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće, iza riječi: »Hrvatski zavod za zapošljavanje« dodaju se riječi: »i Središnji državni ured za šport« u odgovarajućem padežu.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise