Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 19.10.2020, Ponedjeljak
NN br. 114/2020

Pravilnikom su dopunjene odredbe čl. 71.zc Pravilnika i provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 103/20.).

Prema navedenim dopunama u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja. Navedeno se primjenjuje do 31. prosinca 2020. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. listopada 2020. godine.

Povratak na nove propise