Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka

Datum: 21.07.2020, Utorak
NN br. 84/2020

Pravilnikom se detaljnije uređuje:

  1. sadržaj i način podnošenja zahtjeva za izdavanja odobrenja za rad za pružatelje usluga dostave podataka
  2. podaci i prilozi koji se prilažu zahtjevu za izdavanja odobrenja za rad za pružatelje usluga dostave podataka
  3. sadržaj, oblik i način vođenja registra pružatelja usluga dostave podataka
  4. obrazac i oblik obavijesti o identitetu članova uprave pružatelja dostave podataka koja se dostavlja Hanfi sukladno članku 366. stavku 5. Zakona o tržištu kapitala
  5. organizacijski zahtjevi za pružatelje usluge dostave podataka
  6. sadržaj, oblik, način i rokovi dostave nadzornih izvještaja pružatelja usluga dostave podataka i drugih podataka Hanfi vezanih uz pružanje usluga dostave podataka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. srpnja 2020., a prvi izvještaj iz čl. 15. st. 1. t. (a) APA je u obvezi dostaviti Hanfi za treće tromjesečje 2020. i to do kraja listopada 2020. godine. Pravilnik se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise