Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum: 29.11.2019, Petak
NN br. 116/2019

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 74/14. i 121/16.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. prosinca 2019., a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise