Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 120/12., 81/13. i 38/15.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise