Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

Datum: 24.08.2012, Petak
NN br. 97/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o brodicama i jahtama (Nar. nov., br. 27/05. do 56/10.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. rujna 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise