Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Datum: 17.02.2023, Petak
NN br. 19/2023

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17.). Izmijene se u najvećem dijelu odnose na dostavu žalbe i drugih postupaka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise