Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Datum: 19.06.2020, Petak
NN br. 70/2020

Pravilnikom su izmijenjene  i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12. i 46/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2020., osim članka 2. koji stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine i članaka 3., 6., 7., 9. i 10. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise