Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 2/20.) kojima je propisana obveza dostave Izvještaja o valutnoj izloženosti fonda. Mirovinsko društvo obvezno je za fond kojima upravlja, sastaviti izvještaj o valutnoj izloženosti fonda za svaki radni dan, na obrascu čiji su struktura i sadržaj propisani u Prilogu 7. ovog Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020. Prvi izvještaj o valutnoj izloženosti  mirovinsko društvo je obvezno dostaviti Hanfi za izvještajni dan 16. studeni 2020.

Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise