Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum: 29.11.2019, Petak
NN br. 116/2019

Članak 2. stavak 2. Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 121/16., dalje: Pravilnik) mijenja se i glasi:

»Interventne pričuve vode se odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih mirovinskih fondova.«

Članak 2. stavak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Interventne pričuve uzimaju se u obzir pri izračunu osnovnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s člankom 76. Zakona.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. prosinca 2019., a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise